Thomas var raskest!

Thomas Nærland fra Bryne CK var raskeste rytter gjennom årets Hyundai Tempo Bue-Bryne! Raskeste dame var Astrid Helen Njærheim fra Sandnes SS.
På racer var Øyvind Kaurstad fra CK Haugaland raskest, og Anne Beth Eiken Nilsen fra Bryne CK var raskeste dame der!
Vi gratulerer alle med innsatsen! Resultater og rangeringer er oppdatert på Turritt.com! Les mer.