Trafikkregler gjelder, skiltet løype

Vi minner alle syklister om at trafikkregler gjelder! Det gjelder jo i alle kryss og fotgjengeroverganger, vi har vakter som vil hjelpe til på beste måte, men fortsatt er det til slutt syklist sitt eget ansvar at trafikkregler blir fulgt!

Ellers er det flere eksterne andre arrangører som har gjort noe som er helt feil når man arrangerer noe, male piler på asfalt! Det skal aldri gjøres, for nå ligger det malte piler igjen på asfalten som ikke stemmer med vårs løype! Dette er veldig uheldig og ødeleggende for andre seriøse arrangører! Det er også strengt ulovlig sett i forhold til Vegvesenet å gjøre noe slikt!

Så husk, i dette rittet gjelder kun retningsskilt som viser vei! Løypen er dog veldig enkel, en høyre sving, resten rett frem! Målgang 100 meter før rundkjøring på Kvåle! Kaffe, litt å bite i og premie på bortsiden av rundkjøringen!