Hyundai Tempo blir arrangert 22 august 2018

Hyundai Tempo Bue-Bryne vil bli arrangert 22 august i 2018!

Påmelding vil bli åpen fra 13 juni 2018!